TPR 1.0 (en dag)


Mål med kurs:

Dela med mig av min filosofi kring dynamiskt skytte och visa hur en handfull övningar kan vara skillnaden mellan att lyckas & misslyckas. Ge deltagaren nycklar för att diagnostisera sitt eget skytte och lösa de problem som finns, för att på så sätt kunna prestera bättre genom strukturerad träning och kännedom om sina egna styrkor och svagheter.


Förutsättningar:

Max 6st deltagare per tillfälle. Deltagarna står för skjutbana och material; tavelställ, tavelkäppar, IPSC tavlor, täcklappar (bruna/vita/svarta).


Krav på deltagare:

Aktiv IPSC licens (skall kunna styrkas vid start av kurs).


Pris: 6000SEK


Kostnad för resa tillkommer om det är på ort utanför Stockholmsregionen.

TPR 2.0 (en dag)


Mål med kurs:

Ge deltagaren nycklar för att diagnostisera sitt eget skytte och lösa de problem som finns, för att på så sätt kunna prestera bättre genom strukturerad träning och kännedom om sina egna styrkor och svagheter. Behärska specifika tekniker som både tränas isolerat och i kombination med andra.


Förutsättningar:

Max 6st deltagare per tillfälle. Deltagarna står för skjutbana och material; tavelställ, tavelkäppar, IPSC tavlor, täcklappar (bruna/vita/svarta), IPSC poppers alternativt fasta stålmål samt ett par lätt manövrerade väggar eller tunnor som barriärer.


Krav på deltagare:

Aktiv IPSC licens (skall kunna styrkas vid start av kurs). Rekommenderar även genomförd TRP 1.0, detta är dock inget krav.


Pris: 6000SEK


Kostnad för resa tillkommer om det är på ort utanför Stocholmsregionen.